Tas, ka dzīve ir īsa, mums nespēj nedz likt vilties tās priekos, nedz mierināt bēdās.