Sirdsapziņa, gods, dvēseles skaidrība, mīlestība, tuvinieku cieņa - visam ir sava cena. Devība vairo tās priekšrocības, kuras sniedz bagātība.

+1
+55
-1