Kari līdzinās tiesas prāvām, kur tiesas izdevumi pārsniedz apstrīdētā vērtību.

+1
-14
-1