Kari līdzinās tiesas prāvām, kur tiesas izdevumi pārsniedz apstrīdētā vērtību.

+1
-18
-1