Kari līdzinās tiesas prāvām, kur tiesas izdevumi pārsniedz apstrīdētā vērtību.

+1
-45
-1