Iespējams, ka kaislībām mēs esam pateicību parādā par prāta vislielākajām uzvarām.