Mēs ievērojam cilvēkos daudz nepilnību, bet atzīstam maz tikumu.