Likumam ir jābūt stingram, bet cilvēkiem - iecietīgiem.