Vēsturiskajā realitātē nav vietas ideāliem. Tajā ir tikai fakti. Nav nekādu patiesību, ir tikai fakti.