Pēc savas būtības gandrīz viss, ko cilvēki uzskata par apkaunojošu, nepavisam tāds nav. Mēs sarkstam tā iemesla dēļ, ka neesam bagāti, neesam dižciltīgi, ka mums ir kupris vai kliba kāja, un vēl daudz citu iemeslu dēļ, kurus nav vērts pat pieminēt. Pazemojumi, kurus šo iemeslu dēļ nākas ciest dzīves pabērniem, tādējādi vēl vairojot viņu ciešanas, ir pārliecinošs pierādījums mūsu uzskatu nejēdzībai un barbariskumam.

+1
+87
-1