Tauta kļūst realitāte tikai attiecībā pret citu tautu.