Tadžiku

Sakāmvārds

Viena stunda no rīta ir labāka par divām vakarā.

0

Sakāmvārds

Vīns aizgūst krāsu no vīnogām, cilvēks gudrību no kaimiņa.

0

Sakāmvārds

Pakritušo sitošais nav augstsirdīgs.

0

Sakāmvārds

Miesā, kurā nav sirds, nav arī domu par labo.

0

Sakāmvārds

Divi labi cilvēki nekļūs par ienaidniekiem, divi slikti - par draugiem.

0

Sakāmvārds

Treknas aitas mūžs ir īss.

0

Sakāmvārds

Tas, kuru var piemānīt, nav gudrs.

0

Sakāmvārds

Gudrs cilvēks divreiz pret vienu un to pašu akmeni nepaklups.

0

Sakāmvārds

Liela upe rāmi tek, gudrs cilvēks balsi nepacels.

0

Sakāmvārds

Par mullu kļūt viegli, cilvēku - grūti.

0