Senindiešu

Sakāmvārds

Uzvaras auglis - naids, uzvarētam nolemtais - skumjas. Mierīgs un laimīgs ir tas, kas atteicies gan no uzvaras, gan zaudējuma.

0

Sakāmvārds

Pret visu esošo attiecieties ar labvēlību: lai katrs jūsu vārds būtu mierpilns, laipns un iejūtīgs, lai katra jūsu rīcība mazinātu slikto un vairotu labo.

0

Sakāmvārds

Liela piepūle vajadzīga, lai veltu akmeni kalnup, bet lejup tas ātri noripo pats - tā arī mūs augšup ceļ tikumi, bet sev līdz lejup rauj netikumi.

0

Sakāmvārds

Gudram un godīgam - pietuvinies, pret gudru, bet negodīgu - esi piesardzīgs, godīgo, bet pamuļķo - pažēlo, no negodīga muļķa - attālinies.

0

Sakāmvārds

Šīs pasaules varenajiem, ugunij, gados vecākiem un sievietēm pārāk nepietuvojies, bet arī pārāk neattālinies, ja izrādīsies pārāk tuvu - tie tevi pazudinās, ja pārāk tālu - no tiem tev nebūs nekāda labuma.

0

Sakāmvārds

Šajā bezjēdzīgajā un nepastāvīgajā pasaulē gudrā priekšā ir divi ceļi: vai nu baudīt dziļāko zināšanu nektāru, vai gūt baudu no jaunām skaistulēm.

0

Sakāmvārds

Gudrais nebēdājas par zaudēto, mirušo un pagājušo. Ar to viņš arī atšķiras no nelgas.

0

Sakāmvārds

Labāk slikti pildīt savu pienākumu, kā labi - sveša. Negrēko tas, kas seko savam aicinājumam.

0

Sakāmvārds

Labāk ar gudru būt naidā, nekā ar muļķi draudzēties.

7.02

Sakāmvārds

Savu ilgu vergs - visu cilvēku vergs. Kas kungs pār savām ilgām, tas kungs pār visu pasauli.

0