Seneka

Aforisms

Mēs žēlojamies, ka dienas par īsām, bet izturamies tā, itin kā tām nekad nepienāktu beigas.

0

Aforisms

Cilvēka dzīve, tāpat kā fabula, tiek vērtēta nevis pēc garuma, bet pēc satura.

0

Aforisms

Arī pēc neražas tomēr jāsēj.

0

Aforisms

Uzticēšanās sniedz nodevējam iespēju kaitēt.

0

Aforisms

Vārdu virknēšana nav rota vīriem.

0

Aforisms

Vairāk skaņas nekā vērtības.

0

Aforisms

Vienu otru uzskata par dižu tādēļ, ka mēro viņa lielumu kopā ar pjedestālu.

0

Aforisms

Mēs esam izglītoti nevis dzīvei, bet skolai.

0

Aforisms

Pastāv liela atšķirība starp nevēlēšanos un neprasmi darīt ļaunu.

0

Aforisms

Atmaksa ir atzīšanās, ka mums ir bijušas nodarītas sāpes.

0