Mīlestība

Aforisms

Kas grib darīt labu, tas klaudzina pie vārtiem; kas mīl, tas atrod vārtus atvērtus.

0

Sakāmvārds

Vecāku mīlestība ne ūdenī grimst, ne ugunī deg.

7.02

Aforisms

Mēs nevaram mīlēt ne to, no kā bīstamies, ne to, kas no mums bīstas.

0

Aforisms

Dzeja ir dabas prasība. Dzeja dzimst no mīlestības, tā ir visu dzīvo būtņu garīgo spēku augstākā izpausme.

0

Sakāmvārds

Kas arvienu mīlē, tas nekad nemīlē.

0

Sakāmvārds

Ar varu nebūsi otram mīļš.

6.03

Sakāmvārds

Pielipis kā cibai vāciņš.

0

Sakāmvārds

Ko acis neredz, to sirds aizmirst.

6.03