Darbs

Sakāmvārds

Kas gari runā, tas gari dara.

0

Sakāmvārds

Kas viegls runā, tas laisks darbā.

0

Sakāmvārds

Kur vārdi kā upe skrien, tur darbu nevar atrast.

0

Sakāmvārds

Kur līdz darbs, neturi pātarus.

0

Sakāmvārds

Runā maz, strādā daudz!

0

Sakāmvārds

Kāds darbs, tāds darītājs.

0

Sakāmvārds

Gals rāda, kāds darbs.

0

Sakāmvārds

Darbs, daudzreiz darīts, viegls top.

0