Brīvība

Aforisms

Praktisko brīvību var definēt arī kā gribas neatkarību no ikviena cita likuma, izņemot vienīgi morālo likumu.

0

Aforisms

Brīvība ir sirdsapziņas kundzība.

0

Aforisms

Brīvība nekad nav absolūta.

0

Aforisms

Kad es varu darīt to, ko gribu, tas nozīmē, ka esmu brīvs, bet to, ko es gribu, es gribu nepieciešamības spiests.

0

Aforisms

Būt brīvam nozīmē, būt atkarīgam vienīgi no likumiem.

0

Aforisms

Brīvība nav savietojama ar nespēku.

0

Aforisms

Ir novērots, ka tie, kas visskaļāk pieprasa sev brīvību, ne sevišķi to pacieš.

0

Aforisms

Gribas brīvības noliegums nepavisam nenozīmē brīvības noliegumu. Tieši brīvība ir dabiskās un sociālās nepieciešamības neizbēgamas sekas un rezultāts.

0

Aforisms

Brīvība nav cilvēka neatkarība attiecībā pret dabas un sabiedrības nepārkāpjamiem likumiem. Brīvība - tā vispirms ir cilvēka spēja pakāpeniski atbrīvoties no fiziskās pasaules sloga ar zinātnes un racionāla darba palīdzību; brīvība, beidzot, ir cilvēka tiesības rīkoties pašam ar sevi atbilstoši saviem sabiedriskajiem uzskatiem un pārliecībai - tiesības, kas kļūst par pretmetu despotiskām vai varaskārām pretenzijām no cita cilvēka vai to grupas puses, vai cilvēku šķiras, vai arī sabiedrības kopumā.

0