Pašaizliedzība ir pats pirmais un pats retākais pilsoniskās sabiedrības tikums.

+1
+18
-1