Sods, vismaz daļēji, turpina palikt atriebības akts.

+1
+10
-1