Dzīve tomēr nav tik īsa, lai cilvēkiem nepietiktu laika būt laipniem.

+1
+4
-1